Exoplanet-systemI starten søgte vi kun efter radiosignaler for at finde intelligent liv. Men vores søgen efter liv er blevet meget mere systematisk og målrettet, efter vi nu har fundet flere hundrede potentielt beboelige planeter, så man har kunnet udvide søgningen efter primitivere liv.

Men hvordan finder vi liv, hvis det eneste vi har at gå efter, er en lille smule lys fra en fjern planet? Der er trods alt stadig lang vej før vi - om nogensinde - vil kunne se detaljer på planeterne

Liv som vi kender det producerer Ilt (O2) og dermed også Ozon (O3), samt methan (CH4) - 3 ting som på Jorden er direkte observerbare effekter af liv (Ozon danne normalt kun ved UV-belysning af Oxygen (O2), som igen stammer fra liv).

Man kan analysere lyset og finde absorbtionslinier fra som normalt dannes ved UV-belysning af ilt i atmosfæren. Methan er en anden bio-indikator man hidtil har regnet med.

Men desværre har fund på Mars og Titan og simulationer også vist, at nogle af de ting man troede var sikre bio-indikatorer, ikke er så sikre tegn som man havde troet.
Derfor kørte forskere tusinder af simuleringer af forskellige miljøer på golde exoplaneter, for at se om bio-indikatorerne kunne dannes ad anden vej.
"Da vi kørte vores beregninger, fandt vi at der i nogle tilfælde kunne opbygges en betydelig mængde ozon i atmosfæren, selvom der ikke er nogen ilt i atmosfæren" siger Domagal-Goldman fra NASA’s Goddard Space Flight Center i Maryland. Dermed kan man ikke som man hidtil har troet gå ud fra ozon eller ilt er et tegn på liv. På samme måde viste studier af Saturnmånen Titan jo også at methan kan dannes på andre måder end ... ja prutter.

“Men vores forskning styrker argumentet om, at methan og ilt sammen, eller methan og ozon sammen, stadig er stærke tegn på liv” fortsætter Domagal-Goldman.

Bio-indikatorer på exoplaneter
Det skyldes at methan ikke holder særligt længe i en atmosfære med ilt. Så hvis der både er ilt og methan, må der være en løbende produktion af det. Og da det er ret usandsynligt at to naturlige men sjældne processer skulle være samme sted, vil det altså være et ret sikkert tegn på liv, mener han.
Det betyder altså at hvis man finder spor af både ilt eller ozon OG methan, mener han altså man har et ret sikkert tegn på liv!.

Studiet er offentligjort i det nyeste nummer af Astrophysical Journal

LÆS MERE på NASA’s Astrobiology