Sorte hullers overfalde
Sorte hullers overfalde
Et af de store problemer med sorte huller, er at stof der forsvinder ind i dem, forsvinder ud af universet. Og det giver teoretikerne grå hår i hovedet, for dermed går informationen om det tabt; Det er det såkaldte 'informationstabsparadoks'.

Problemet er altså at stoffet "forsvinder" når det når den teoretiske grænse for det sorte hul: Hændelseshorisonten. Nu har tyske forskere regnet lidt på en teori af Hawkins og Berkenstein, om at sorte hullers tyngde eller entropi, ikke er proportional med hændelseshorisonten volumen, men dens overflade. Det har tyske forskere regnet på, ved at decimere hændelseshorisonten ned til et atomart niveau. dermed har de funder at under de ekstreme vilkår vil alle atomer opføre sige ens, så kugleskalen virker som et holografi. Det betyder dels at al information bevares på overfladen som i et foto, men også at det dermed faktisk er teoretisk muligt at "se ind" i et sort hul.
Se 'A look beyond the horizon of events' fra SISSA