Print
Parent Category: Astronomi
Category: Astrofysik

sort hul

Astronomer ha beregnet en måde at observere sorte hullers rotation direkte, gennem deres påvirkning af forbipasserende stråling

Man kan sagtens registrere røntgen-strålingen fra sorte huller. Men hvor tunge er de?

Der er mange måder at måle sorte huller på, men de afhænger alle sammen af mængden af sort stof i og omkring galaksen.

Derfor har en gruppe forskere udtænkt en anden måde at måle deres masse på; Nemlig ved deres evne til at påvirke forbipasserende stråling. Det er ikke som ved traditionel gravitionel afbøjning, men ved at dreje bølgefronterne. Dermed vil man kunne se hvor meget fotoner fra den samme bølgefront afbøjes tæt på og længere væk fra det sorte hul de passerer, og dermed kan man beregne massen hævder de.

Det vil indirekte også betyde at man kan regne baglæns på de eksisterende masse-målinger og beregne mængden af mørkt stof i galakserne.

Kilde: Macquire University