To Teoretiske fysikere har fundet en sammenhæng mellem kvantemekanikkens quantum-entangelement og Heisenbergs usikkerhedsprincip. Dermed har man opnået en bedre forståelse af teori- og begrænsninger for teleportering.

Heisenbergs usikkerhedsrelation er en kvantefysisk begrænsning, der siger at det er umuligt både at kende en elektrons position OG dens hastighed. Det er en grundlæggende begrænsning man har kendt til længe

Teorien bag de seneste forsøg på at kommunikere øjeblikkeligt over store afstande - som ofte bekrives som teleportering kaldes "Quantum entaglement". Fundamentet for Quantum entaglement kaldes superpositionsprincippet.

For at forklare princippet kan man tage et atom der henfalder og udsender to fotoner i hver sin retning. Det vigtige er nu, at fotoner udover sin farve (direkte relateret til fotonens energi) også har egenskaben polarisation. Fotonerne er enten højre- eller venstre polariseret, og hvis den ene foton er højre-polariserert, vil den anden være venstre-polariseret eller omvendt. Hvis man nu måler på den ene af de to fotoner, og konstaterer, at den er højre-polariseret, så vil man med sikkerhed vide, at den anden foton vil være venstre-polariseret. De to fotoner kan være rejst meget langt væk fra hinanden - den ene kunne fx. måles på Jorden og den anden på Mars. Så vil målingen på Jorden øjeblikkeligt fortælle, hvad en måling på Mars af en anden foton vil være.

De to fotoners polarisationer er altså korrelerede, og det er det princip man i øjeblikket ihærdigt forsøger at udnytte til - i princippet - at kunne kommunikere øjeblikkeligt over over lysårs afstande

Forskellen på Heisenbergs usikkerhedsrelation og quantum entaglement er, at Heisenberg er en begrænsning for ét system, mens quantum entaglement er en begrænsning for to adskilte systemer

Men nu har de to fysikere Jonathan Oppenheim fra University of Cambridge i England og Stephanie Wehner fra Singapore's Centre for Quantum Technologies og National University of Singapore fundet at de to usikkerheds-begrænsninger fundamentalt set er to sider af samme sag og at Heisenberg usikkerhedsprincippet dermed i princippet sætter grænsen for quantum-entanglement

LÆS MERE på Cambridge University (pdf)