Det er lykkedes Berkeley's første neutrino detektor ved Daya Bay, at måle 2 af de 3 vinkler der karakteriserer neutrinoer. Neutrinoer skifter mellem de 3 vinkler, og forskerne fra Berkley mener disse skift hænger sammen med neutrinoernes interaktion med antistof-neutrinoer

LÆS MERE på Berkeley