Røntgen-kort af FermiI 2008 opdagede den Europæisk-Russiske satellit PAMELA et overskud af positroner i den kosmiske baggrundsstråling. Det vakte begejstring, fordi det kunne være positroner fra det mørke stof, men man har ikke kunnet eftergøre det - indtil man fandt en naturlig magnet i rummet.

For at bekræfte målingerne, såvel som teorierne om hvor overskuddet af positronerne kom fra, var man nødt til at gentage og forbedre målingerne.

Men problemet var at det eller -de eneste rumteleskoper der kunne have en mulighed for at gentage det, kun var beregnet til at måle neutrale fotoner. Indtil en studerende ved navn Warit Mitthumsiri foreslog at bruge Jordens magnetfelt til at filtrere positronerne.

For ved at studere de geofysiske kort og modeller kunne man beregne hvordan Jordens magnetfelt bøjer de positivt ladede positroner i modsætning til de neutrale partikler, kunne man bekræfte at der ER et overskud af positroner.

Desværre kan resultaterne ikke yderligere præcisere og dermed bevise det mørke stofs eksistens

Kilde: Kavli Instituttet