Einsteins almindelige relativitetsteori forudsagde eksistensen af gravitionelle bølger, som er uhyre svære at registrere. Men et nyt projekt skal bruge millisekund pulsarer som urværk for at spore dem.

Gravitionelle bølger er basalt set krumninger i rummet, som også burde kunne spores ved deres forstyrrelse af tiden. Problemet er bare at disse bølger - hvis de findes - har en frekvens på 5år eller mere og en amplitude på mindre en 100 nanosekund. Dvs. at man skal spore en tidsforskydning på 10-7 sekund over en 5årig periode, for at kunne registrere gravitionelle bølger. Ikke nogen let opgave!

Gravitionelle bølger burde opstå når supermassive sorte huller kolliderer under galaksekollisioner, og de skulle brede sig ud igennem hele rummet og tværs gennem vores egen galakse.

Så det nye projekt går ud på at bruge en række radioteleskoper til at måle en række udvalgte milliesekund pulsarer's rotationshastighede meget nøjagtigt over en længere årrække. Millisekund pulsarer er hvide dværgstjerner eller neutronstjerner, som roterer meget hurtigt og derved udsender små radioglimt for hver rotation. Disse signaler som dermed er uhyre stabile burde blive forstyrret af de gravitionelle bølger, så man dermed kan registrere bølgerne

Kilde: Cornell University