Universet tindrer af energi ved alle bølgelængder. Den hårdeste baggrundsstråling - den såkaldte ultra-høj-energi.kosmiske stråling - har man i 15år ment måtte stamme fra nogle af de voldsommeste og mest energirige begivenheder i universet: GRB-Gammaglimtende. Men nu viser det sig at de IKKE er kilden til den hårdeste stråling.

Astronomer har i 15år været rets sikre på at gammaglimtene måtte være kilden til denne hårde baggrundsstråling. Men hvis de er kilden, vil de også producere neutrinoer, som burde kunne registreres med neutrino-teleskoper.

Flere km nede i isen på Sydpolen, hænger 5160 neutrinodetektorer udspændt i tråde. Det er det endnu ikke færdiggjorte IceCube neutrino teleskop.

Selvom IceCube endnu ikke er færdig, kan den allerede nu udelukke at GRB'er udsender neutrioner.

Kilde: Berkeley Lab