Kollision mellem 2 kompakte legemerForskere over hele verden konstruerer i øjeblikket sensorer der skal gøre det muligt at "høre" gravitionelle bølger fra fjerne kollisioner mellem kompakte legemer

Einstein forudsagde i 1918 at voldsomme masse-sammenstød såsom 2 sorte huller eller neutronstjerner der støder sammen, skulle lave sammentrækninger i rum-tiden, som vil kunne forplante sig gennem hele universet - de såkaldte gravitionelle bølger.

Når bølgerne breder sig i universet ligesom lydbølger, vil det kunne mærkes som en ganske lille ændring af rum-tiden. Man har før forsøgt at måle dem vha. satelitter, men uden held.

Derfor forsøger man nu at lave sensorer over hele Jorden, så man istedet får en meget større virtuel "antenne" til at måle dem med.

Kilde:  Hebrew University of Jerusalem