Print
Parent Category: Astronomi
Category: Astrofysik

Galaksehoben Abell 1185

Normalt skal den intertielle tyngde-energi aftage med kvadratet på afstanden, men sådan er det ikke i galaksehobe og når stjerner roterer om galaksernes tyngdecentre. Det tilskriver man normalt den mørke masse i- og mellem galakserne. Men der er ifølge en forsker fra Plymuth University en anden forklaringsmulighed

Allerede i 1933 opdagede man de ydre galakser i galaksehobene bevæger sig hurtigere om galaksecentrene end de burde, hvis det kun var den synlige masse der holdt dem fast i deres kredsløb om galakse-hoben.

Det har man så siden tilskrevet at der må være noget mørk masse mellem galakserne som også hiver i dem, så de derfor skal rotere hurtigere for at holde sig i banen om tyngdecentret. Og det passer netop med beregningsmodeller, der viser at det "tomme rum" mellem galakserne kan være fyldt med mørkt stof

MEN det kan OGSÅ forklares ved galaksernes (eller stjernernes) kvantificerede inertielle masse (Kaldet QI-masse). Dvs. at det er den såkaldte Unruh-effekt, der får de ydre legemer - som roterer langsommere - til at have en mindre inertiel masse, som dermed gør dem "lettere at holde på" for de galaktiske tyngdecentre og som derfor roterer hurtigere.

Og denne QI-teori forklarer ifølge ham netop de observerede anomalier uden at indføje teoretisk masse som mørkt stof

Kilder: Mike McCulloughs blog og hans artikller på arXiv HER og HER