Radioteleskoper
Radioteleskoper
"Fast Radio Burst's" er kortvarige radioglimt på himlen som stadig er omgærdet af en del mystik; Specielt fordi radiosignaler er mere udflydende pga den større bølgelængde, så man ikke præcist kan sige hvor de stammer fra. Så da det sidste februar for første gang lykkedes at registrere en efterglød efter et radioglimt, var der mange der satte spørgsmål ved det, fordi det ikke er set før - eller siden. Nu har analyser af fundet vist, at det stammer fra det sorte hul i en nærliggende galakse, og dermed ikke er associeret med radioglimtet,
Se 'Fast Radio Burst "Afterglow" Was Actually a Flickering Black Hole' på Harvard