Solen

Under soludbrud udsender solen buer af varm plasma som forklares af det såkaldte "Flux frysnings-teorem" forklarer Solens flares. Men problemet er at teoremet udelukker at buerne kan mødes igen når først de skilles, selvom man flere gange set dem gøre det.  Men nye modeller viser at det skyldes turbulens i de varme plasma-strømme

Kilde: John Hopkins University og

Forskere fra Leeds har kortlagt Solens dynamo - den magnetiske mekanisme som styrer Solens 11-årige solpletcyklus. Tidligere modeller er altid kollapset, fordi variationer i en lille skala ødelægger den regelmæssige cyklus. Men nu har forskerne fundet en forskydnings-strøm som dæmper effekten af de mindre elektriske fænomener.

Solplet-cyklussen er med andre ord kortlagt!

Kilde: University of Leeds

Under de såkaldte CME (Coronal Mass Ejections) fra Solen, udsender Solen store bobler af varm masse. Og ind i mellem er der flere samtidige udbrud. Når det sker og de støder sammen, viser nye analyser at de er superelastiske - dvs. af den samlede kinetiske energi er større efter sammenstøddet end før.

Kilde: American Geophysical Union newsletters

3 X-klasse soludbrud 13 maj 2013

NASA's Solar Dynamics Observatory observerede hele 3 voldsomme soludbrud indenfor 24timer d. 12-13 maj.  De var også associeret med en Coronal Mass Ejection (CME)

Kilde: NASA Sunearth

Solen har mange niveauer af magnetfelter lige fra magnetiske broer på- og under dens overflade til et globalt magnetfelt der strækker langt ud i Solsystemet. To forskere har brugt en Canadisk supercomputer til at skabe en fuldstændig model af disse magnetfelter, som danner et billede af en Sol der er styret af magnetisme fra A til Z

Kilde: Science