Solen

Selvom man efterhånden forstå meget om processerne på Solen, er der et fænomen man stadig ikke helt forstår; Hvordan temperaturen på Solen stiger fra 5.272 på overfladen til 19.730grader lige over overfladen. Men det kan nye billeder fra det ballonbårne 1m teleskop Sunrise måske svare på.

Kilde: NASA/Goddard

Soludbrud 2002

Januar 2002 eksploderede et usædvanligt kraftigt udbrud - et Coronal Mass Ejection (CME) - på Solen. Studier af udbruddet, hvor man har kombineret SOHO billeder med ekstrem eUV-observationrer (blå), som viser hvordan hhv. tungere koldere plasma og varme ioner udstødes fra Solen.

Kilde: ESA

Nattehimmel med zodiakal-lys

I gennemsnit rammes rumfartøjer af 50 nano-støvpartikler/sekund i det interplanetare rum. Det er resultatat af analyser af 7års data fra STEREO solteleskoperne, som dermed kan konkludere at nanostøv (støvpartikler der er mindre end kysets bølgelængde) udgør en væsentlig del af solsystemets samlede masse

Kilde: Harvard

SOlsystemet

Analyser fra IBEX sonden sammenholdt med ældre data, viser ifølge forskerne, at den interstellare vind som passerer gennem solsystemet med en hastighed på 23km/sek. har skiftet retning i løbet af de sidste 40år

Kilde: SWRI mfl

krystallet i meteoren

Astrokemikere har fundet et helt ukendt krystal i Allende meteoritten der blev fundet på Hawaii i 1969. Krystallet som har formlen Ca3Ti2SiAl2O12, har fået navnet Hutcheonit. Analyser af krystallet kan vise hvordan vandet i asteroiden den stammer fra, kom ind i den, og hvordan den endte på Jorden

Kilde. Lavrence Livermore National Laboratory