Udskriv
Overordnet kategori: Solsystemet
Kategori: Småplaneter

Den nye 'Cosmic Origins Spectrograph' på  Hubble Space Telescopehar fundet stærke ultraviolette absorbtionslinier fra materiale på Pluto's overflade som lige nu er dækket af dens frosne atmosfære. Fundet tyder på komplekse kulbrinter og/eller nitrile molekyler

Kilder: Southwest Research Institute og iopscience