Småplaneter

Plutos røde plet, som menes at stamme fra gigantisk meteornedslag
Plutos røde plet, som menes at stamme fra gigantisk meteornedslag

Pluto har en slående formation som er ækket af et mørkere materiale. I en artikel i Nature 'The Charon-forming giant impact as a source of Pluto’s dark equatorial regions' viser forskere hvordan de med laboratorieeksperimenter har kunnet eftergøre det mørke materiale ved polymerisation af simple organiske forbindelser, der kan være dannet efter det nedslag der skabte Plutos enorme måne Charon
Pluto's hjerte

Plutos berømte "hjerte" er et ret højt plateau, som består af en tyk CO-iskappe. Det er lykkedes forskere at forklare hvor det tykke islag stammer fra og forklare dens form. Plutos omdrejningsakse ligger ned, så den poler får mest lyst, mens de ækvatoriale egfne som hjertet ligger på får mindst lys og dermed er koldest. Og Pluto bliver så kold i løbet af dens århundrede lange vinter at atmosfæren fryser til is. Det meste af den fordamper igen om sommeren, men der akkumuleres alligevel et ekstra is-lag der med tiden har dannet plateauet.
Men den massive iskappe er så tyk og tung at den formår at dreje planeten, så aflejringen istedet for at være rund, er blevet hjerteformet, på grund af polvandringen
Kilde: Cracked, Frozen and Tipped Over: New Clues From Pluto's Past
Plutos atmosfære og skyer (tv)
Plutos atmosfære og skyer (tv)
Umiddelbart fandt New Horizon sonden en tynd skyfri atmosfære på Pluto, som man forventer fryser ned i løbet af dens århundrede-lange vinter. Men analyser af nogle af de enorme datamængder, viser tegn på enkelte lavtliggende kondensationsskyer, som det ses af billederne her. "Hvis der er skyer er vejret langt mere komplekst end man troede" siger NASA.
Derudover har man også fundet spor efter jordskred på dens måne Charon, som er et tegn på at Charon måske ikke bare er en dybfrossen isklump.

Lige nu er New Horizon sonden på vej længere ud i solsystemet, for at studere Kuiper bælte asteroiden 2014 MU69, som den vil nå i januar 2019. Analyser fra Jorden viser at den er rødere end Pluto

Kilde: New Horizon opdateringer
Asteroide (Vesta)
Asteroide (her Vesta)
Astronomer fra University of Michigan har fundet en ny dværgplanet som er blevet døbt 2014UZ224. Den er fundet i Kuiper asteroidebæltet langt ude i solsystemet, på den anden sige af Neptuns bane og er formentlig 530km i diameter. Med den usikkerhed der er på størrelsen, er det dermed ikke engang sikkert den får lov at bevare sin nuværende status som småplanet, men må degraderes til asteroide. Ved magnitude 22 er den meget lyssvag, men dens absolutte lysstyrke på 3,5 kunne tyde på at den er mere eller mindre isdækket.

Se David Gerdes fact sheet om 2014UZ24 og Minorplanetcenter
Pluto
Pluto
Da New Horizon sonden først så Plutos is-måne Charon, blev forskernbe forbløffede for den var rød! - en meget usædvanlig farve for is.Nu er det lykkedes at komme med en model der forklarer det. I "sommerårtierne" danner der sig en tåge af methan om Charons nordpol som fryser ned om vinteren. Men når sommeren kommer igen fordanmper det, men efterlader et lag af rødlige hyudrocarbonater.

Samtidigt har Chandra detekteret røntgenstråler fra Pluto, som stammer fra Plutos interaktion med solvinden. Det er de fjerneste røntgenstråler man har fanget i solsystemet. Det viser at selv Kuiperbælte asteroider vil være påvirket af sollyset. og dermed ike helt så kometagtige, som man hidtil har forventet

' på New Horizons hjemmeside
'X-ray Detection Sheds New Light on Pluto'