Småplaneter

Bjerg- og sneskred på CeresEn geologisk undersøgelse af dværgplaneten/asteroiden ceres, viser at dens overflade i høj grad er præget af sten- og sneskred. Geologerne har kategoriseret 3 forskellige typer skred på Ceres:
Type 1 som er aflange stenskred, type 2 som er de mest almindelige er mere runde og optræder typisk langs dens ækvator og type 3 som synes at dannes når is smelter ved nedslag.
Geologernes undersøgelse viser at Ceres overflade består af klipper og 10-50% is. "Ceres ligner mere og mere vores inderste is-verden" slutter forfatteren Britney Schmidt af.
Kilde: Georgia Institute of Technology og Nature Geoscience
Animation af Ceres's rotation, sammensat af Dawn-fotos Astronomer blev lidt overraskede over at finde en svag atmosfære om den kun 950km store dværgplanet/asteroide Ceres, som dawn sonden stadig kredser om. Atmosfæren er dog ikke stabil, men varierer. Studier af dens "rytme" viser nu en klar sammenhæng med solaktiviteten; Dermed mener man at den skyldes dampe fra overfladen, når Solaktiviteten er størst.
Ceres' Temporary Atmosphere Linked to Solar Activity fra NASA

Undersøgelser af dværgplaneten Ceres har afsløret vand i områder der ligger i permanent skygge i bunden af kratre. Men selvom ceres ligger langt fra Jupiter og Saturn, påvirkes dens bane af de store planeter, så dens aksehældning har varieret ca. 20grader over tid. Og det har forklaret hvorfor der ikke er vand-is i alle skyggeområder.
Kilde: JPL/NASA
Det første Dawn sonden registrerede da man nærmede sig dværgplaneten Ceres, var flere klare hvide pletter, som viste sig at være vand/CO2/ammoniak forbindelser på overfladen.Den mest iøjefaldende var Cerealia Facula, som er Occator kraterets centrale bjerg.

Nye tyske undersøgelser af Cerealia Facula, viser at den 'hvide plet' kun er 4 mio år gammel og dermed 30 mio år yngre end selve krateret. Undersøgelsen viser også at den er dannet over lang tid, så den er dermed ikke bare et centralt kraterbjerg. Forskerne mener derfor at der er dannet lommer af gasser i krateret efter nedslaget, som siden langsomt er sivet op gennem sprækker i overfladen og har dannet den hvide top som følge af kryovulkanske processer
Se Dawn Identifies Age of Ceres' Brightest Area
Spor efter organiske molekyler i og omkring emutet-krateret på småplaneten Ceres
Spor efter organiske molekyler i og omkring emutet-krateret på småplaneten Ceres
DAWN sonden som stadig kredser om småplaneten Ceres i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, har fundet spor af organiske molekyler. Fundet er gjort i Ernutet krateret på Ceres’s nordlige halvkugle, hvor en rødlig aftegning fik forskerne til at studere den med spektroskopi, og fandt de organiske molekyler over et 1000km^2 areal, men især kocentreret i Ernutet kraterbunden. Organiske molekyler (dvs. kulbrinter) er en forudsætning for liv, men ikke i sig selv tegn på liv. Fundet giver til gengæld ny viden om hvordan vand og måske livet kom til Jorden

Kilde: ”.. Evidence for Organic Material on Ceres” fra NASA/JPL