Klitter på Titan

Titans overflade er fyldt med klitter. Nye analyser af radarbilleder af klitterne giver væsentlig ny viden om vind, vejr, klima og geologi på Titan

Store dele af Titans overflade domineres af klit-rækker som de også kendes fra Jorden og Mars. Men de er langt større end dem vi ellers kender; De er normalt (gennemsnitligt) 100m høje, 1-2km brede og flere hundreder kilometer lange!

Og de nye 3D analyser af klitterne afslører meget om forholdende på Titan: De er mest almindelige og tætte i lavtliggende områder, mens de er mindre og mere spredte i højereliggende områder og omkring polerne. I det hele taget er klitterne koncentreret om +/- 30° om ækvator. Det konkluderer forskerne skyldes at der er mindre sand til rådighed højere oppe. Det viser også methan/ethan fugt indholdet er større om polerne, hvor søerne også er almindeligst.

Kilde: ESA og NASA