Saturn

Det er blevet forår på Titan, og med forårets komme, har Cassini sonden kunnet registrere en massiv skydannelse omkring ækvator på Saturnmånen.

Saturns måners overflade er dækket af småsten- og isklumper fra ringene. En ny analyse af månernes overflader viser, at de er mærket af de samme begivenheder i ringenes historie.

Jupitermånen Europa som formodes at have et indre hav har tydeligvis en aktiv overflade. Men hvor kommer energien til denne aktivitet fra, når dens indre varme ikke når langt nok ud, og strålingen udefra ikke når ned?

Cassini sonden har observeret nordlys på Saturn og har kortlagt hvor meget nordlyset varierer i løbet af Saturns døgn

Det er blevet sommer på Saturn-månen Titan, og nye Cassini målinger viser at skydækket er aftaget betydeligt. Samtidigt har en kemi-forsker fra Tel Aviv universitet eftervist, at søerne kun består af hydrocarbonater, så selvom Solen skinner er det ikke badevejr.