Udskriv
Overordnet kategori: Solsystemet
Kategori: Saturn

Jupitermånen Europa som formodes at have et indre hav har tydeligvis en aktiv overflade. Men hvor kommer energien til denne aktivitet fra, når dens indre varme ikke når langt nok ud, og strålingen udefra ikke når ned?

Temperaturen under overfladen i Europa er -180-130oC og ved de temperaturer sker der ikke mange kemiske- eller termiske reaktioner. Inde i dens indre er- eller kan temperaturen være højere pga. radioaktivitet, men det når ikke ud i de ydre lag, hvor vi kan observere ændringer i dens kappe. Og strålingen fra Jupiter når kun få cm ned i overfladen, så det kan heller ikke bidrage til den dynamik vi kan observere.

Så hvor kommer energien så fra?

Nye laboratorieforsøg med reaktioner af forskellige stoffer ved temperaturer der ligner Europa's, viser i  midlertidigt at selv små forureninger af svovldioxid (SO2) kan skabe den dynamik der skal til for at man kan få de reaktioner og ændringer man ar observeret.

Denne model vil kunne forklare reaktionerne ned til 10 eller 100meters dybde, hvilket forskerne mener er nok til at forklare dens skiftende overflader.

Kilde: JPL