Mars

Mars indhyllet i støvstorme Omkring 1 marts voksede 2 regionale Mars-storme sig så store at de nu tilsammen næsten dækker Mars, som det fremgår af dette filmklip fra 16/2-6/3. Det er ikke usædvanligt at Mars dækkes af støvstorme, men hører til Mars-årstiden. de starter som regel som flere lokale støvstorme der vokser sammen, når vinteren nærmer sig

Kilde: NASA Photojournal
Støvdjævle og støvstorme på Mars
Et mystisk bjerg i Gale krateret har undret geologer og forskere. Men et nyt studie der er publiceret i Icarus, viser hvordan vinden på Mars kan have samlet støv og sand og kan have dannet bjerget og andre både større og mindre strukturer. Faktisk skriver de, kan store dele af Mars's overflade være dannet af luft-processer.
Se flere billeder og videoer på JPL/NASA
Klimaændringer eller -cyklusser kan forklare hvorfor der er så mange spor efter så lidt vand
Klimaændringer eller -cyklusser kan forklare hvorfor der er så mange spor efter så lidt vand

Forleden skrev NASA om vand-paradokset på Mars; At der på den ene side er mange spor efter vand, endda ret sent i Mars' historie, men på den anden side ikke var spor efter atmosfære der kunne holde vandet flydende..Forskere fra Pennysylvania University har derfor eller imens forsøgt at regne på- og simulere virkningen af flere kortere perioder med vand og har fundet at det vil kunne forklare paradokset. Ifølge deres beregninger passer alle målingerne, hvis Mars i den første milliard år af sit liv, har haft "korte" (<10 mio. år) varme perioder, hvor vandet har kunnet flyde og ændre overfladen.
Se Climate cycles may explain how running water carved Mars' surface features fra Penn State
Mars overflade i Gale krateret
Mars overflade i Gale krateret

Mars roverne og satelitterne har fundet talrige geologiske tegn- og beviser for at der har været flydende vand på Mars overfladen den første milliard år i Mars's historie. Paradoksalt nok! For det kræver høje temperaturer og netop i Solens barndom var Solen 1/3 koldere end nu. Det har man ment kunne skyldes at Mars havde en CO2 atmosfære som gav en drivhus effekt. Men en ny undersøgelse af data fra Curiosity roveren, viser ingen spor af en sådan atmosfære, fordi vandopløst CO2 vil reagere med metal-ioner. Og manglen på Carbonater tyder så ikke på en CO2 atmosfære. Det efterlader med andre ord endnu dybere panderynker hos forskerne ...
Se "NASA's Curiosity Rover Sharpens Paradox of Ancient Mars" fra JPL/NASA

Marsroveren Curiosity har fundet flere sten i bunden af Gusev krateret på Mars, som har tydelige "mudder-revner" i overfladen. Stenenes umiddelbare kemiske sammensætning passer også på fossile sedimenter, som tyder på at der har været vand i krateret. Geologerne regner med at det er våd mudder der er tørret ind. Dels er det vidnesbyrd efter en våd fortis, men også et helt oplagt sted at kigge efter eventuelle spor efter et oprindeligt liv på Mars,
Kilde; NASA