Månen

ESA Måne koloniTusinder af fremtidige rumfarende flokkedes i denne uge i Riga på European Planetary Science kongressen "Lunar Decade". Temaet for kongressen som drives af ESA, er mulighederne for en permanent base for 10 mand på Månen i 2030 og permanente beboelser for ca 100 i 2040.
Det der diskuteres er hvordan man skal skaffe vand, ilt og mad og hvilke krav det stiller for mennesker at bo permanent indendørs. Derudover diskuteres det hvordan man kan 3D printe beboelser og udvinde Månens Helium3 som en renere og sikrere energiform for Jorden.
Kilde AFP, fx Fx. Daily mail
Månens dannelseJordens måne er enestående i solsystemet, fordi den 1) er for stor til at Jordens masse burde kunne indfange den og 2) består af næsten samme materiale som Jorden.
Derfor har den gængse teori de sidste 30år været at Jorden blev ramt af en enorm asteroide, som gik gennem den stadigt flydende Jord og skabte Månen. Men den teori har 2 problemer: Dels burde Månen i så fald kredse om Jordens ækvator og dels burde den bestå af 80% asteroidemateriale og dermed være anderledes end Jorden.
Teorien er med andre ord ikke helt skudsikker, så mange den udfordres regelmæssigt med nye beregningsmodeller for at løse problemet; De sidste måneder er især 2 teorier poppet op:

Månen dannet af byger af mindre asteroider
En ny simulation viser at byger af mindre asteroider vil sprede mere af Jordens materiale, så deres geologi kom til at ligne hinanden. Det tidlige solsystem var også rigt på mindre asteroider, som gør årsagen og dens skrå bane om Jorden mere sandsynlig.Se Nature

Jorden blev ramt af en anden planet
Men en anden helt ny teori er, at Jorden kunne have stødt sammen med en anden planetisimal af Mars størrelse!. Det ville have rodet deres masser helt sammen og skabt et tæt 2-legeme par (Jorden og Månen) som roterede hurtigt om hinanden. Deres hurtige omdrejning ville med tiden sløve ned når de fjernede sig fra hinanden, ved den såkaldte LaPlace plan-transformation
Se UC Davis og Nature

Det seneste årtis udvikling i n-legeme simulationer tyder altså på at den accepterede model ikke helt holder vand.

Månen er tættest på Jordeni sin bane i aften, hvor den også er fuld. Sammenfaldet kaldes "Supermåne", fordi Månen derved bliver 25% større end normalt. Se også NASA

Regelmæssige mindre meteornedslag på Månen spreder konstant støv op- og ud ovre Månen, så dens overflade hele tiden tilføres nyt månestøv. Hidtil har man ment at det har udskiftet dens overflade med mio års mellemrum. Men analyser af LROC månesondens billeder har afsløret ikke mindre end 222 nye kratre op til 43m i diameter i løbet af de 2år den kredsede om Månen. Og i det tempo dækkes Månen af et nyt lag støv på "kun" 80.000år!

Kilde: Arizona State University
Giant Impact hypotesen
Giant Impact hypotesen
Et hold geologer som har studeret et jern-lag 2900km under jordoverfladen, har fundet at det er sandsynligvis stammer fra det den periode hvor Månen blev dannet, og at der er et storet hul i som kan stamme fra det sammenstød med et andet større legeme, som endte med at danne Månen.
"Vores eksperimenter er endnu et bevis på Giant Impact hupotesen" (om Månens dannelse) siger Maylis Landeau

Kilde: Research supports idea that moon was created by object hitting infant Earth fra JHU