Månen

Teorien om at Månen blev skabt af et sammenstød mellem den tidlige Jord og et andet planetarisk legeme, har længe været betragtet som den bedste teori, fordi Jorden ikke er stor nok til at indfange så stor et legeme som Månen.
Men nu har geologer bevist teorien ved at studere forskellen på Jordens isotoper og Månens. For hvis de havde samme ophav som var blevet delt efter et kæmpenedslag ville man forvente at Månen havde færre lette isotoper og det er netop hvad man har fundet.

Kilde: University of California

Flere undersøgelser og analyser af Månens overflade har vist at de er store mængder vand  eller vandige opløsninger bundet i Måne-sandet.
Vi har fundet at hydroxyl-forbindelserne på Månen stammer fra protoner fra Solen som lokalt har dannet forbindelser med ilt.." siger professor James O'Neill.

Kilde: University of Michigan

krater

Bunden af nogle af Månens kratre ved polerne henligger i evig skygge. Og her har man tidligere fundet spor af vand. Nu bekræfter nye målinger med LRO-månesondens Mini-RF radar, at  5-10% af de skyggefulde områder kan være dækket af pletvis vand-is

LÆS MERE på LRO's missionpage

Som konspirationsteoretikerne jo har sagt i årevis, så HAR Månen en atmosfære. For selvom de fleste opfatter Månen som gold og uden atmosfære, så er den faktisk omgivet af en tynd atmosfære. Den stammer fra gasser der fordamper fra Månen og fra solpartikler fra solvinden som fanges af Månens magnet- og tyngdefelter. Nu har LAMP (Lyman Alpha Mapping Project)spektrometeret på NASA's  LRO-sonde om Månen, detekteret spor af Helium i Månens atmosfære. Det er indtil videre uvist om Heliummet stammer fra Månen eller solvinden, men det vil analyser af dataene snart afsløre siger NASA.

Kilde: NASA LRO missionpage

Månens overflade består af klipper og meget fint sand. Men det opfører sig markant anderledes end sand eller støv fra Jorden. Nu har Australske forskere fundet en mulig forklaring: Det er fyldt med nanopartikler af glas (smeltet sand) som giver det de anderledes karakteristiska der bla. gør det elektrisk ledende

LÆS MER på Queensland University of Technology