Jupiter

jupiter og den måne Io

Astronomer har fundet 2 nye irregulære måner kaldet S/2011 J1 og S/2011 J2 om gasplaneten Jupiter. At de er irregulære vil sige at de ikke er ioprindelige mpåner men er indfangne asteroider, som  typisk roterer modsat planetens egen rotation. De er fundet vha. Magellan teleskopet i Chile

kilde: NASA og physorg

Jupiter og Io

I 2007 blussedeet kraftigt nordlys op på Jupiter. Nogle studier viste at det kunne skyldes soludbrud, men nye undersøgelser viser at årsagen var vulkan-udbrud på Jupitermånen Io, som fyldte Jupiters magnetfelt med ioniserede partikler der skabte nordlyset

Kilde: Geophysical Research Letters

Gas-kæmpen Jupiter

Normalt forestiller man sig at store gasplaneter som Jupiter har en fast kerne. Men nye beregninger over hvordan mange metaller opfører sig ved de ekstreme temperaturer på 10-16000oK i de store planeters centre, viser at de faktisk er flydende - ikke som lava som vi kender det, men som H/He forbindelser.
Det har væsentlige implikationer for store planeters udvikling

Kilde: arXiv

Man har længe vidst at Jupiters is-måne Europa gemmer på "noget vand" under isen, men ikke hvor meget og hvor dybt det lå. Nu har man fundet et område hvor overflade-isen er brudt og isen er blandet med grød-is nedefra

Vors kæmpe gas-planet Jupiter

Mars burde i sin nuværende placering have været på størrelse med Jorden. Men nu mener astronomer at have fundet grunden til dens lille masse: Jupiter har været tættere på Solen og dermed "stjålet" masse fra mars