Hvordan kortlægger man en overflade der ændrer sig løbende, såsom Jupiter-månen Io's overflade med al dens vulkanske aktivitet? Et hold geologer har nu kortlagt dens termodynamik og identificeret dens permanente dele.

Kortlægningen er lavet af data fra Voyager 1 og 2 sonderne som passerede Jupiter i 1979 og Galileo satellitten som kredsede om jupiter i 1995-2003.

Arbejdet med at kortlægge Io's overflade har i alt fald ikke været let, for geologerne var nødt til at datere de enkelte detaljer, for at skelne mellem de permanente plateauer og bjerge og de dele som har ændret dig

Kilder:
US Geological Survey (Med fuld-størrelse kort)
Arizona State University
Planetary Science Institute