Flere nye studier af støv i atmosfæren påviser, at støvet både påvirker klimaet og vegetationen mere end man hidtil har regnet med.

Støvet stammer fra stadig mere omfattende ørkenstøvstorme, vulkanudbrud oma.

Flere forskere har uafhængigt af hinanden fremlagt undersøgelser der påviser hvordan støvstorme bidrager til Jorden CO2 cyklus, påvirker havenes saltindhold og tilføjer metaller til Jordbunden hvor den lander.

De nedfaldne metaller ændrer på jordbunden og havenes saltindhold og er årsagen til væsentlige regionale klimaændringer og reduktion af dyrelivet i havene og vegetation på Jorden.

Sammenlignet med is-boreprøver fra de polare egne viser de til gengæld også at mængden af atmosfærisk støv synes at være faldet siden den sidste istid.

Der er lidt uenighed blandt de fremlæggelser om emnet der er offentliggjort for nylig, hvorvidt den atmosfæriske støv bidrager til den globale opvarmning, men de er enige om at det er en meget væsentlig brik i puslespillet om Jordens klima-balance


LÆS MERE på Cornell University