Earth and sunrise seen from space

Gennem Jordens historie har de magnetiske poler flere gange bytte plads. Nu har geologer fundet en klar sammenhæng mellem Jordens pladetektonik og polvendingerne, og har dermed også kunnet forklare uregelmæssighederne i deres rytme. Resultatet er publiceret i Geophysical Research Letters

LÆS MERE hos CNRS, frankrig