Jorden

Lysende natskyer (LNC) er skyer der er så højt oppe i atmosfæren, at de kan reflektere lyset fra Solen på dne anden side af Jorden og som især ses på sommernætter. Analyser fra AIM-satelitten  (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) der blev opsendt i 2007, viser at der er kommet flere NLC, som et resultat af Solens 11-årige solpletcyklus

LÆS MERE hos NASA

Analyser af borekerner fra Grønlands indlandsis, viser at der et helt  tundra-landskab bevaret på bunden af indlandsisen. Dette landskab ser ud til at have været permanent nedfrosset de sidste 4 mill. år upåvirket af flere perioder med global opvarmning mellem istiderne.

Kilde: NASA

Asteroide og Jorden

Når en asteroide rammer en planet som Jorden og danner et krater med voldsom energi, udløses der ekstreme temperaturer som man normalt ville mene slår ihjel. Men studier af et 24 km stort krater i Bayern, Tyskland, har afsløret nogle af de tidligste kendte fossile bakterier, som kan være kommet til, netop fordi meteoret slog ned her.

Kilde: Western University, Canada


Havisen ved Nordpolen er svundet drastisk de sidste 10år og den permanente havis er blevet en sjældenhed...

For 3,9 mia. år siden blev Jorden bombarderet af kometer - en begivenhed der kaldes "Late Heavy Bombardment" og menes at have skaffet Jorden dens vand. Geologer har derfor undersøgt om det vil være muligt at finde rester fra LHA. De har fokuseret på mineralet Zircon, men har fundet at det vil være smeltet eller eroderet væk både i- og på Jorden.

Kilde: Astrobio.net og Science Direct