Isen på nordpolen består af saltvand fra nede og ferskvand der regner ned fra oven og fryser til. Men nye opgørelser over mængden af ferskvand viser at der ferskvands-andelen er steget betydeligt de sidste år, hvilket kan føre til en afkøling af Europa

Det er veldokumenteret at isen på Nordpolen bliver tyndere år for år, og truer med helt at forsvinde i løbet af få årtier.

Men samtidigt med at de højere temperaturer udtynder isen, regner det også mere nu end tidligere. Dermed opbygges der et større lag ferskvands-is på iskappen som er steget med 10% siden 2002 som grafen på billedet nedenfor viser.

Dataene fra ESA's Envisat viser at der er kommet 8000km3 mere ferskvands-is som er fordelt som vist med den gule farve på billedet

Problemet er så at det også smelter og dermed ender i nord-Atlanterhavet, hvor det lettere vand lægger sig i overfladen, og dermed forhindrer det varmere vand sydfra som kommer med Golf-strømmen, i at varme luften over Nord-Atlanten op.

Det medfører en regional afkøling af Europa.

Det blev også dramatiseret i filmen "The day after tomorrow" som med udgangspunkt i en teori om at Golstrømmen helt kan stoppe og dermed sender USA og Europa ind i en istid. Filmen var dog stærkt overdrevet, men selve mekanismen bag scenariet er rigtig nok ifølge ESA.

LÆS MERE hos ESA


Kilde: ESA