Jordens magnetfelt og -poler

"Pole reversal" Ordet har en grim klang og kædes ofte sammen med is-tider og naturkatastrofer, men de er ifølge NASA mere regelen end undtagelsen og sker hvert 20-30.000'ende år

Disse cykler kan man følge ved at studere magnetiske klipper/krystaller - de såkaldte magnetitter - Og eftersom istider har forekommet med 100.000års intervaller de seneste millioner år, har polvendingerne tydeligvis ikke noget med istider at gøre.

Jordens magnetfelt er drevet Jordens flydende kerne og opfører sig dermed lidt anderledes end en almindelig stang-magnet. Siden man først registrerede de magnetiske poler nøjagtigt, har de bevæget sig ca. 1100km. Og de gør det stadigt hurtigere, idet de idag flytter sig med ca. 60km/år, i modsætning til ca. 15km/år i forrige århundrede.

Jordens magnetfelt og -poler

At Jordens magnetfelt skifter polaritet betyder ikke at Jorden skifter orientering i rummet eller har anden fysisk effekt. Faktisk er man ret sikker på at det ikke engang vil ændre Van Allen bæltet som den "magnetiske bobbel" om Jorden kaldes (Se bill.). Der er indikationer af at det har været stærkere og svagere tidligere. Naturligvis vil et svagere magnetfelt lede til større indstråling af ioniserede partikler fra Solen, men de har kun en ret lille andel i Jordens sol-indstråling, og de vil også blive stoppet langt oppe i atmiofæren.

Et svagere magnetfelt vil til gengæld lede til flottere og hyppigere Aurora, eller Syd- og Nordlys

Kilde: NASA