salt-indhold

NASA's Salt-Mapper satellit har nu efter kun 1år kortlagt havenes saltindhold og resultatet overrasker. På billedet har de blå områder lavest saltindhold, og de røde - som forskerne sammenligner med fastlandenes ørkenområder - har højest saltindhold. Kortlægningen  har også betydning for forståelsen af Golfstrømmen som holder Europa varm

LÆS MERE hos NASA/JPL
LÆS OGSÅ om Salt-Mapper