Udskriv
Overordnet kategori: Solsystemet
Kategori: Jorden

To britiske forskere har lavet en analyse og model af Jordens stormsystemer og den måde der dannes hvirvler på, og sammenholdt dem med Jupiters systemer. Og der er såmænd ikke så stor forskel på dem: Forskellen består primært i påvirkningen fra havtemperaturer og bjergkæder.

Jupiter domineres af en række symmetriske skybælter, mens Jordens stormsystemer følger mere uregelmæssige mønstre. Og hovedårsagen er primært at varme zoner i havene og bjergkæder forstærker eller afbøjer Jordens storme, mens Jupiters skysystemer  i højere grad domineres af Coreolis-effekten: Dvs. forskellen i rotationshastigheden om Jupiter ved forskellige breddegrader

Det virker logisk og naturligt. Men der er også mange ligheder mellem den måde stormene opfører sig på, og derfor bruger de britiske forskere deres computermodel Jupiters  skysystemer som reference for udviklingen af de hvirvler som findes både på Jorden og i Jupiters storme

"Hovedårsagen til Jorden asymetriske storme er hav-dynamik og formen på bjergkæder. Vores studie som er publiceret i Journal of Climate undersøger deres relative roller ved at bruge en speciel computermodel. Og resultaterne besvarer en langvarig debat om emnet" siger Dr Chris Wilson fra National Oceanography Centre ved University of Southhampton

Kilde. University of Southhampton
Se mere på Rick Williams' side på UoS