Grøndlands indlands-is

Grønlands berømte permanente indland-is er på de tykkeste steder 3,2km tyk. Men satellit-data fra NASA har vist at 97% af isdækkets overfalde oplevede en eller anden form for afsmeltning i juli måned i år. 8 juli var der smeltet is af på 40% af overfladen, men bare 4 dage senere var tallet 97%!

Kilde: NASA