Asteroiden Itokawa og dens indre

Nøje målinger af asteroiden Itokawa, har vist at dens forskellige dele har forskellig massefylde. Ud over at afsløre hemmeligheder om asteroidens dannelse, kan det også kaste lys over hvad der sker, når legemer i Solsystemet kolliderer og hvordan planeterne blev dannet.

NEO Near Earth Orbiting asteroide

31 januar gav FN mandat til verdens førende rumnationer, om at lave en fælles plan for hvordan man skal imødegå en eventuel asteroide med kurs mod Jorden, og nedsatte samtidigt en rådgivergruppe kaldet SMPAG, til at koordinere samarbejdet.

Asteroider (Credit ESO)

Asteroiderne er rester fra solsystemets dannelse; Mange er rester fra planetdannelserne, mens andre er "vildfarne" stenklumper, som er slået ud af deres oprindelige baner. Men en ny kortlægning af 100.000 asteroider i Solsystemet, afslører at rigtigt mange asteroider idag har andre baner end deres oprindelige. Det kan iflg. forskerne kun forklares ved at de blev dannet før de store gasplaneter blev trukket ind i deres nuværende baner. Det skabte nemlig en slags "kosmisk billard" som flyttede rundt på mange af asteroiderne

Kilde: MIT

Dobbel asteroide

En skoleopgave førte til at studerende fra University of Maryland gjorde et usædvanligt fund: En dobbel-asteroide, hvor de 2 komponenter formørker hinanden; Dobbeltasteroider er ikke så usædvanlige, men det er usædvanligt at de lige roterer på en måde, så de lige præcis passerer ind foran hinanden set fra Jorden. Asteroiden 3905 Doppler var kendt i forvejen, men det er nyt at den er dobbel.

Kilde: University of Maryland

Dte infrarøde WISE rumteleskop har fundet sin første asteroide siden den blev vækket i december - en 650m stor asteroide der dog ikke kommer i nærheden af Jorden.