Asteroider

Tidligt om morgenen i onsdags, passerede en stor ildkugle over det nordvestlige USA; Den bevægede sig fra øst mod vest. Alene American Meteor Society fik 165 rapporter om den. (Bill. er fra en anden lejlighed)

Kilde: ABCNews mfl.

NEO asteroide

Forenede Nationer (UN) har vedtaget en plan for at imødekomme trusler fra NEO-asteroider. De har derfor nedsat en "International Asteroid Warning Group" blandt medlemsstaterne, samt sat sig for at koordinere et projekt som skal gøre det muligt at opsende et rumfartøj mod en asteroide som udgør en trussel.

Kilde: Scientific American

Meteornedslaget i Rusland har øget fokus på truslen fra rummet. Og en ny artikel i Nature konkluderer at rumovervågning er det bedste forsvar mod dem. Skaderne fra mindre meteorer kan reduceres væsentligt planlægning og man får tid til at forberede befolkningen. Et bedre kendskab til de større kan give op til et århundrede til at planlægge et proaktivt forsvar skriver de.

Kilde: Virginia University og Nature


Astronomer estimerer at vi kender 90% af alle de store asteroider (>1km) der kan true Jorden. Men vi kender kun 26% af 100m asteroiderne, og kun 1% af 20m asteroiderne, som den der ramte Rusland sidste år. Derfor er der et presserende behov for at lokaisere og identificere dem siger astronomen Amy Mainser.
Kilder: Amy Mainsers blog, Universe Today mfl.

Asteroide i småstykker

Mars bane myldrer med såkaldte "Trojanske asteroider", som er koncentreret i flere klumper. Deres oprindelse har hidtil været ukendt, men en ny undersøgelse af dem og deres baner, konkluderer at de er rester af større asteroider.