Asteroider

I jagten på en niende planet langt ude i Solsystemet, har forskere nu kortlagt 10% af himlen, uden dog at finde spor af den.

Men det har ført til fund af en lang række objekter på den anden side af Neptun: For eksempel en stor Kuiper bælte asteroid (KPO) 2013 FT28, samt flere andre mindre KPO'er.

Men også det hidtil fjerneste kendte objekt i Solsystemet 2014 FE72, som kommer ikke mindre end 3.000 AU (astronomiske enheder).
Selvom det er under en promille af et lysår, er det så langt ude I Solsystemet at den påvirkes af nabostjerner og galaktiske tidevandskræfter!

Kilde: Hunt for ninth planet reveals new extremely distant Solar System objects
Kuiperbælte asteroide
Kuiperbælte asteroide
Man har de seneste år fundet en lang række Kuiper bælte asteroider.Blandt disse skile især én type ud - nemlig de såkaldte Trans Neptun Objekter (TNO), som er en række småplaneter/asteroider på den anden side af Neptuns bane. En undersøgelse af TNO'erne og især dem med høje inklinationer (dvs hældning i forhold til solsystemets plan), har fundet flere grupperinger af dem, hvoraf nogle er retrograde. Dvs at de drejer den anden vej rundt om Solen end resten af planeter/asteroiderne.
Forfatterne fremhæver at sådanne baner ikke er stabile, og/men at en eventuel niende planet ikke kan stabilisere den. De er med andre ord lidt usikre på hvorfra de stammer, eller hvad der holder den i banen.

Se 'Discovery of A New Retrograde Trans-Neptunian Object: Hint of A Common Orbital Plane..' på arXiv og Harvard
Asteroide passerer Jorden
Asteroide passerer Jorden
I 2000 fandt man en meteorit på overfladen afd en frosne Tagish sø i Canada. Meteoritten er siden blevet studeret nøje; Ikke kun fordi fundet af den var specielt, men også fordi det har vist sig at den er noget anderledes. 3 forskere mener nu at den stammer fra Kuiper bæltet, som er det ydre asteroidebælte der ligger uden for Plutos bane. Hvis det er sandt er det første gang man har set en meteorit derude fra på Jorden.

Kilder: Tagish Lake meteorite may have come from Kuiper belt, Astronomical journal mfl.
Asteroiden 2016 G1 Panstarrs
Asteroiden 2016 G1 Panstarrs
Efter et fund af en kometagtig asteroide for et par år siden, har detaljerede asteroidestudier, fremvist flere eksempler på asteroider med hale, som har fået flere til at argumentere for at der skulle være en klasse af "inder-bælte kometer". Men studier af den nyopdagede aktive asteroide P/2016 G1, viser at den er udbrudt for ganske nylig, og da den har en ret cirkulær bane, ville almindelig isfordampning i sollyset har tømt den for is for længe siden.

Derfor kan spanske astronomer nu konkludere at den/de er skabt af meteornedslag, som har sendt 17.000 tins støv og is ud i rummet

Læs artiklen Early evolution of disrupted asteroid P/2016 G1 på arXiv
Asteroiden 324P La Sagre
Den aktive asteroide 324P La Sagre med nogle måneders mellemrum

Den aktive asteroide 324P / La Sagre blev opdaget i 2010. Den har en kometlignende hale, men en asteroidelignende elliptisk bane, med største afstand på 3,1AU - dvs at den kun når ud mellem Mars og Jupiter. 324P er usædvanlig, men ikke helt enestående. Men spørgsmålet er om det er en komet der er blevet fanget i det indre solsystem, eller en speciel slags asteroide?

324P blev observeret med Hubble i sep-dec 2015, da den var i perihelion i vores kvadrant af solsystemet, som var en sjælden god mulighed for at studere den.
Studierne som er publiceret på arXiv, viser at den er i en oprindelig bane, men har en ret lille med en masse på 400.000ton og det at den dermed kun vil kunne overleve 100.000år med den nuværende udstrømning af gasser.
Det er altså en isblandet asteroide , men efterlader kun 2 mulige forklaringer på den hale; Enten skyldes gasserne om den et sammenstød eller meteornedslag, eller også er det en midlertidig fase i dens liv. Men fordi man har set gasserne om den ved flere perihelpassager, mener forskerne at det skyldes oprindelige gasser i dens indre som periodisk bryder ud, så den måske er aktiv i 20-30 år og så inaktiv i 100.000år. Men teorien skal bekræftes ved flere observationer inden man kan sige det med sikkerhed