Parker solsonden sender sine første data tilbage til JordenParker solsonden som blev opsendt i August og forrige uge sendte et "OK" for alle systemtests, begyndte 31 oktober sin første tur ind gennem Solens ydre atmosfære og er dermed begyndte at opsamle data skriver John Hopkins University. 6 november var Sonden tættest på Solen i sin bane og dermed kun 24millioner km over Solen.
Sondens elliptiske bane vil føre den ud igen og tættere på Jorden, hvor den forventes at begynde at sende data tilbage til Jorden d. 7 december