Marssonder

Mars ved normal sigtbathed og som den ser ud nu,indhyllet i støvstorme
Mars ved normal sigtbathed og som den ser ud nu,indhyllet i støvstorme
Mars er stadig indhyllet i en massiv global støvstorm, som frarøver Opprtunity roveren for sollys og dermed strøm
Sidst man havde kontakt med Opportunity var 10 juni, hvor den sendte en kort statusmelding, mens den var på batteridrift. NASA måler sigtbarheden på Mars i "Tau". Normalt er Tau 0,5 på Mars, men 10/6 målte Opportinity en Tau på 10,8!.
Stormen er ved at tage af, men Tau skal være under 2 før Oportunity får sollys og dermed strøm nok til at kunne operere.
Heldigvis er holder stormen også på varmen på Mars, så risikoen er ikke så meget at eletronikken tager skade af kulde, men mere at roveren risikerer at sande til i stormen. Dne største bekymring er dermed at solpanelerne kan blive dækket af støv skriver NASA.
Den globale støvstorm på Mars 2018
Den globale støvstorm på Mars 2018

Stormen på Mars er nu blevte så omfattende og intens, at NASA har mistet kontakten med Mars roveren Opportunity som blev opsendt i 2004. På grund af en global sandstorm får roveren nemlig ikke energi nok fra solpanelerne og er gået i dvale. Den er programmeret til automatisk at lukke ned for at spare på strømmen.
Den har tidligere overlevet en lignende storm i 2007, men faren er at dens solpaneler dækkes af så meget støv at den fremover ikke vil få strøm nok.

Den anden Mars rover Curiosity står stille under stormen, som den ivrigt undersøger imens. Den får primært strøm fra sit eget atom-batteri, så den er ikke så påvirket af stormen.JPL, NASA

Mars og Jorden passerer tæt forbi hinanden med 2 års mellemrum. Der vil blive opsendt flere sonder i foråret. Men ved næste passage i 2020,vil når NASA opsender deres næste rover, vil den medbringe en lille drone, den kan udsende på rekognoscering og for at undersøge formationer en rover ikke kan nå.
Men der er udfordinger: "højderekorden for helikoptere på Jorden er 12km. Men da Mars-atmosfæren er under 1% så tæt som Jorden, er skal en helikopter starte i hvad der svarer til 30km'shøjde" siger Mimi Aung, Mars Helicopter projektleder ved JPL ifølge NASA
ESA ExoMars marssondens første billeder af Mars
ESA's TraceGasOrbiter (TGO) som for nyligt kom ind i sit endelige kredsløb lavt over Mars, har sendt sine første billeder og data tilbage til Jorden. 20 Marts aktiverede ESA hovedkameraet. Man startede med at uploade ny software til kameraet og efter et par rettelser, kunne man tage de første billeder 28 April.ExoMars missionenomfatter 4 instrumenter på TGO sonden: Kameraet, 2 spektrometre og en neutron-detektor, som også blev aktiveret sidste uge. TGO skal lede efter sporstoffer som kan afsløre eventuelle geologiske- eller biologiske processer på Mars, og afsløre hvor de svage spor af Methan i Marsatmosfærens stammer fra.
Se flere af TGO's billeder
For snart 2 år siden opsendte ESA deres "Trace Gas Orbiter" ExoMars. Når man ikke har hørt så meget til den endnu, er det fordi den har brugt næsten et år på at bremse op fra den høje stærkt elliptiske bane (200-98000km) om Mars den blev indfanget i. Ved at bruge Earobreaking er det lykkedes at få den ned i en cirkulær bane kun 400km over Mars - dvs ca samme bane som ISS har om Jorden.
ExoMars er derned først nu blvet klar til at begynde sin mission; Når den med hidtil uhørt følsomhed kan spore sparsomme mængder methan i atmosfæren om Mars, kan man afdække geologiske processer eller måske finde svage rester af liv på Mars skriver ESA