ISS

Astronaut2 astronauter på ISS som fredag skulle ud på en rumvandring, måtte afbryde EVA'en, da der var mostanke om en utæthed den engelske astronaut Tim Peak's hjelm, halvvejs inde i

Ifølge NASA

Kilde:'Tim and Tim safely back in Space Station after spacewalk' fra NASA og TimP eak's Flickr blog
ISS NASA vil bygge en frit-flyvende robot arm, til vedligehold og installationer på ydersiden af bla. ISS. Derfor har de udskrevet en konkurrence om at lave det bedste design som alle kan deltage i. Vinderen bliver freelance ansat af NASA til at forestå designet, så det er mere end bare en tegnekonkurrence; Man skal være ingeniør eller lignende og kunne forestå design-arbejdet.

SE MERE hos freelancer
Standard CubesatCubesats er små (10x10x10cm) standard-enheds satellitter med eget navigationssystem, kommunikation og solpaneler, som yderligere kan sættes sammen som byggeklodser til større enheder. Men ESA's Qarman CubeSat er noget nyt indenfor Cubesat verdenen; Den skal afsendes fra ISS, teste radiobølgers virkning i rummet, hvorefter den skal returnere prøver til Jorden; Den bliver dermed den første Cubesat som er designet til at genindtræde i atmosfæren

SE og QB50
Væske og gasser blandet i rumskib På Jorden lag-deles væske og gasser på grund af vægtforskellen, men hvordan blandes de i vægtløs rum?. Et nyt forsøg på ISS kaldet Packed Bed Reactor Experiment (PBRE) er et fysik eksperiment der skal undersøge netop dét; På billedet ses hvordan gasserne gennemtrænger væskeperler og det ser sjovt ud. Men det er kun af akademisk interesse, for man vil gerne finde en måde at indfange spildte væsker på rumskibe, så de ikke kommer i elektronikken

SE 'Getting Into the Flow on the International Space Station' hos NASA
3 Europæiske cubesats afsendes fra ISS Sidste uge blev 2 Cubesats afsendt fra de internationale rumstation ISS; ESA's GomX-3 CubeSat plus den mindre studenterbyggede AAUSat-5 fra Aalborg Universitet. Begge satellitter er teknologi-testere

De blev afsendt samlet fra den det Japanske Kibo-modul's "Nanorack dispenser" som er beregnet til formålet, hvorefter de adskiltes efter afsendelsen og nu er ca. 100km fra hinanden

Se 'CubeSats deployed' hos ESA og AAU Space