En SpaceX Falcon9 raket skal snart opsende OPALS (Optical Payload for Lasercomm Science) teknologidemonstratoren til ISS. OPALS vil forbedre datatransmissionne fra de nuværende 500kbit/s med radio til 50mbit/s´med et laserlink. OPALS vil også kunne bruges på ionyterplantariske missioner når teknikken er færdig udviklet.
Kilde: ISS Missionpages/OPAL

NASA vil benytte sig af at have 2 enæggede tvillinger i astronautkorpset, og sende den ene op på et længervarende ophold på ISS, mens den anden bliver på Jorden, for at se om opholdet i rummet medfører en forskellig udvikling af dem.
Kilde: SCience@NASA

NASA har indgået en banebrydende aftale med flere af de private rumturist-firmaer som SpaceX,Virgin mfl. om en kommende kommerciel udnyttelse af ISS. Ifølge aftalen skal der inden 1. april 2020 etableres 5 turist-sektioner på ISS, som kan eller skal udvides til 30 inden 2030.Dermed kan ISS komme til at se ud som dette space-art i vores levetid!
Kilder: NASA, Space X mfl.

Den internationale rumstation måtte forleden foretage en banejustering, for at undgå nogle stykker rumsksrot

Kilde: ISS missionpage

Smartphoe satellit på ISS

Smartphones har GPS, kommunikation og efterhånden en ret god computerktraft. Så ved at bruge standard smartphones som kerne i små mikrosatellitter, kan man lave meget små og billige mikrosatellitter. NASA's Phonesat 2.5 skal teste denne teknik og se hvordan den klarer det hårde strålingsmiljø i rummet, 400km over Jorden

LÆS MERE hos NASA