Forskningssatelitter

3D radarkort fra rummet af ødelæggelserne i Tacloban

JPL's ARIA-team (Advanced Rapid Imaging and Analysis) har sammenlignet 3D radarbilleder fra den Italienske ISA's COSMO-SkyMed satellit før og efter stormen, og har dermed kunnet kortlægge ødelæggelserne meget nøje.

Kilde: NASA Spaceimages

ESA's GOCE satellit

Kl  02 i nat dansk tid, genindtrådte ESA's GOCE satellit planmæssigt i atmosfæren og brændte op. GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) blev opsendt i 2009 til en bane kun 260km oppe, så da den nu ikke havde mere brændstof, kunne den ikke længere holde sit kredsløb og styrtede ned.

Kilde: ESA

"Cubesat" som er små standardiserede mikrosatelitter på 10x10x10cm, er en slags rumfarts- OpenSource. MIT som allerede har udviklet en oppustelig antenne til cubesat's, er nu også ved at udvikle en mikro ion-motor til dem, så de kan bruges i missioner længere ude i rummet

Kilde: MIT news

ESA GOCE rumsonde i lavt kredsløb om Jorden

ESA's GOCE rumsonde (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) har nu kun 350gr Xenon brændstof tilbage, så den ikke længere vil kunne holde sin lave bane, 224km over Jorden. Den forventes derfor at begynde en langsom nedstigning indtil den styrter ned over et ubeboet område i slutningen af oktober.

LÆS MERE hos ESA

Juno jupiter sonden

Når en sonde bruger en planets tyngdefelt som slynge optgræder der nogle gange en lille afvigelse som ingen har kunnet forklaree og som NASA og ESA har grublet over i årtier. Men data fra JUNO sondens manøvre om Jorden jan give svar på spørgsmålet

LÆS MERE hos ESA