Civil rumfart

Falcon Telescope Network teleskoperne verden over
NASA har estimeret at der er over ½ million stykker rumaffald i kredsløb om Jorden. Og efterhånden som flere og flere billige mikrosatellitter sendes op, både kommercielt og til forskning og klimaovervågning, vil det udgøre en stadig stigende trussel mod rumfarten og især den bemandede rumfart. USAAF har derfor sammen med flere forskningsinstitutioner verden over etableret Falcon Netværket, som indtil viderer består af 12 identiske ½m klasse widefield teleskoper, fordelt på 3 kontinenter,som skal overvåge himlen for at kortlægge rumaffaldet
Kinas Tiangong rumstationKina's første rumstation Tiangong1 (Det himmelske palads-1) har nu i et par år været forladt og forventes at styrte ned. Tidligere analyser forudsagde at den ville være faldet ned allerede sidste år, men den kredser stadig i lav bane om Jorden. Både Kina selv, NASA og ESA holder øje med den, og de regner med at den vil gen-indtræde i atmosfæren i løbet af marts-april. Med en banehældning på 42,8grader kredser den mest om ækvator/Stillehavet. men den kan også styrte ned over middelhavet og dermed også de syd-Europæiske lande. Følg Tiangong her. Se også DR

Det private SpaceX gennemførte igår med succes en testopsendelse af deres Falcon Heavy raket.De 2 løfteraketter landede efter opsendelsen selv igen. Da det var en testopsendelse medførte den ikke en egentlig nyttelast,men medbragte istedet en Tesla Roadster el-bil med en rumdragtsklædt mannequin dukke!
Planen var at den skulle fortsætte til Mars, men den kom ikke rigtigt ud af banen, så den vil istedet ende iasteroidebæltet, skriver SpaceX
Dansk forvsar første satellit til overvågning agf Arktis ESA har netop opsendt 2 små Cubesat satellitter ved navn 'GomX-4B'. De er hver bygget over 6 x Cubesats á 10x10x10cm af det danske GomSpace, og er dermed hver 10x20x30cm- dvs på størrelse med en æske cornflakes. De er opsendt fra Jiuquan i Kina på en 'Lange March' raket.
De har hver en svensk udviklet "Kold gas raket" ombord til at ændre deres baner, for at overvåge nordpolen med hyperspektrale kameraer for det danske forsvar. ESA er naturligvis også med i udviklingen af dem, og de tester et datalink mellem satellitterne, så de kan arbejde sammen om overvågningen.
Filtersystemet til rumrejser Mad og affald er et par af de udfordringer man skal overkomme inden man kan sende astronauter ud på længere rumrejser. Forskere fra Penn State University har derfor forsket i at genindvinde menneskeligt affald. Ved at anvende anearobe bakterier er det lykkedes dem at omdanne affald til spiselig næringsrig biomasse!.
Det lyder klamt, men teknikken bruges allerede til at producere dyrefoder. og sker også i naturen, hvor det bare tager flere år. I foderindustrien bruger man en baketriestamme kaldet Methylococcus capsulatu og ved at bruge den kunne de lave en spiselig biomasse med 52% protein og 36% fedt. For at speede processen op eksperimenterede de med forskellige PH værdier og temperaturer. Ved en PH på 11 og temperaturer op til 70grader døde Methylococcuskakterierne,men en anden bakteriestamme kaldet Halomonas desideratab trivedes til deres overraskelse. Og med den kunne de i en kompakt tryktank producere spiselig biomasse med 61% protein og kun 16% fedt på få dage.
Derudover konstruerede de også et kompakt lukket system inspireret af akvarie filtersystemer. som vil være velegnet til rumrejser, skriver Penn State University