ICEEYE X1 satellitten før opsendelsen I Januar opsendte det Europæiske start-up firma Iceeye, den første af en serie mikrosatelletter. ICEEYE X1 (bill.) er en kun 70kg tung mikorsatellit som kan overvåge Jorden vha syntetisk radar. Dvs en radar som benytter radarens bevægelse til at skabe et 2D eller 3D billede af et objekt. I første omgang vil de opsende 3 ICEEYES, men målet er at have 18 i løbet af 2020!.
Formålet er at overvåge is- og hav med15minutters intervaller i al slags vejr, til glæde for skibstrafikken, men de håber at netværket af mirko-satelitter vil kunne bruges til mange andre formål, skriver Horizon EU research and innovation