Filtersystemet til rumrejser Mad og affald er et par af de udfordringer man skal overkomme inden man kan sende astronauter ud på længere rumrejser. Forskere fra Penn State University har derfor forsket i at genindvinde menneskeligt affald. Ved at anvende anearobe bakterier er det lykkedes dem at omdanne affald til spiselig næringsrig biomasse!.
Det lyder klamt, men teknikken bruges allerede til at producere dyrefoder. og sker også i naturen, hvor det bare tager flere år. I foderindustrien bruger man en baketriestamme kaldet Methylococcus capsulatu og ved at bruge den kunne de lave en spiselig biomasse med 52% protein og 36% fedt. For at speede processen op eksperimenterede de med forskellige PH værdier og temperaturer. Ved en PH på 11 og temperaturer op til 70grader døde Methylococcuskakterierne,men en anden bakteriestamme kaldet Halomonas desideratab trivedes til deres overraskelse. Og med den kunne de i en kompakt tryktank producere spiselig biomasse med 61% protein og kun 16% fedt på få dage.
Derudover konstruerede de også et kompakt lukket system inspireret af akvarie filtersystemer. som vil være velegnet til rumrejser, skriver Penn State University