Når store stjerner ender som neutronstjerner (pulsarer), roterer de meget hurtigt; M1-pulsarern roter fx. 33x/sek!. Men den hurtige rotation bremses ganske langsomt fordi deres magnetfelt tapper dem for energi. Men den direkte årsag - som hidtil har været dårligt forstået, er at stoffet i neutronstjernerne opfører sig som superledere.

(Foto:Tocobs)

LÆS MERE på Southhamptin Universty