Kuglehoben NGC1466 i galaksen Den Store Magellanske sky LMC
Kugleformede stjernehobe kan være meget forskellige, selvom de alle stammer fra samme periode og deler samme oprindelse. For at forstå årsagen til forskellene har et hold astronomer studeret de såkaldte Blue Straggler-stjerner i stjernehobe i nabogalksen Den Store Magellanske Sky (LMC). Blue Sragglers er stjerner der er større og klarere end hobens øvrige stjernepopulation.

Studiet viser at der sker en dynamisk aldring af hobene, så de tunge stjerner gradvist synker ind mod centrum, mens de letteste stjerner skubbes ud i periferien og kan løsrives fra hobene. Det er en proces der tager mange millioner år og dermed afgøres udfaldet af ydre omstændigheder, som forbipasserende tunge stjerner ol. En proces som er 'døbt Dynamisk aldring'.
" Vi har demonstreret hvordan forskellige strukturer i stjernehobe skyldes forskellige niveauer af dynamisk alddring; De kommer i forskellige former, selvom de er født i den samme kosmiske periode. Det er første gang effekten af dynamisk aldring er blevet målt i LMC hobene" siger Enrico Ferraro fra Universitetet i Bologne til ESA