Da man ledte efter exoplaneter om stjernen RZ Piscium,fandt man at dens lys indi mellemn blev blokeret og faldt til 1/10!. Da det vil kræve en enorm planet at blokere for så meget lys, måtte forklaringen være en anden. Den blev også kendt da nogle forskere foreslog at det kunne være en kunstig struktur som skulle opfange dens lys.
Da man tidligere i år fandt at dens infrarøde lys ikke blev reduceret nær så meget, kunne man udelukke den mulighed. Istedet kunne et tæt asteroidebælte med hyppige kollisioner forklare det.
Det har forskere nu fundet ikke kan forklare de massive lysfald;I stedet foreslår de at det kan være være en støvsky af planetrester der omgiver den og indimellem opsuges af stjernen. Det passer bedre på observationerne, selvom de stadig ikke endeligt kan konkludere det.
Kilde NASA Goddard spacecenter