Model af Sort hul's Forskere fra Niels Bohr Instituttet (Jane Lixin Dai) og UC Santa Cruz har skabt en model der forklarer hvad der sker når et sort hul opsluger en stjerne.
Umiddelbart ændrer deres model ikke så meget ved den accepterede forklaring om at der dannes en tidevandsbølge udenpå det sorte hul som forplanter sig op og ud. Problemet har været at modellen forklarer de fleste observationer af sådanne udbrud men ikke dem alle.
Det nye er at de ved at justere på modellen og inddrage vores observationssynsvinkel, har kunnet skabe en model der kan forklare de tidligere mangler.