Det sidste årti's besøg på kometer, har åbnet nogle mysterier; For de dybfrosne kometer indeholder is der er dannet ved høje temperaturer, og det stemmer slet ikke med stjernedannelsses-modellerne

Men nye modeller af partiklers baner om tidlige stjernedannelser, viser at de ret hurtigt har fået baner der bragte dem ind i varmen.
Astronomerne startede med at modellere nogle hundrede cm-store legemer, der omkredsede en begyndende stjernedannelse på 1/10 Solmasse.

Og de fandt at disse smålegemer hurtigt ville få stærkt excentriske eller elliptiske baner der førte dem tæt ind på stjernedannelsen, som  på dette tidlige tidspunkt havde en kernetemperatur på nogle tusinde grader.

Dermed kan kometer altså på et tidligt tidspunkt i deres dannelse have været udsat for den varme der kan forklare fundene af de is rumsonderne har observeret og som kemikerne er ret sikre på er dannet under højere temperaturer - mens kometerne stadig var ved at samles.

Kilde: Carneige Institute for Science