Udskriv
Overordnet kategori: Astronomi
Kategori: Stjerner
Identificerede kuglehobe i M106 I ellipseformede kuglehob er der en nøje sammenhæng mellem det centrale sorte huls masse, og antallet af kuglehobe, mens der ikke er en lignende klar sammenhæng i spiralgalakser. Derfor har mexikanske forskere sat sig for at studere kuglehobe i 9 spiralgalakser i vores omegn, hvor man kender det centrale sorte huls masse.

Forskerne fra Instituto de Radioastronomía y Astrofísica startede derfor med M106, hvor man identificerede en række kugleformede stjernehobe ved at studere stjernernes spektre. Naturligvis er én galakse ikke nok til at konkludere en sammenhæng med den centrale masse.

Men da man sammenlignede kuglehobenes baner med de interstellare gassers, fandt man en nøje sammenhæng: Kuglehobene og brintgasskyerne følger samme baner og er praktisk taget synkroniserede med hinanden, skriver forskerne.
Til konklusionen på fundet som er publiceret i Astrophysical Journal, supplerer forskerne at det tyder på at kuglehobene stammer fra samme periode som gasserne og derfor er en rest fra galaksens vækstperiode.