Sorte huller mega-mergers
Da LIGO gravitionelle-bølger eksperimentet sidste år registrerede gravitionelle bølger, fik man ikke kun bekræftet at der ER gravitionelle bølger, men også afsløret kilden; 2 sorte huller der smeltede sammen. Nu foreslå forskere fra Massachusets Institute of technology (MIT), at der i tæt stjernepakkede områder som kuglehobe, også må forekomme 2den generations kollisioner; Altså at det resulterende større sorte hul i en kuglehobs indre, rent statistisk også må tænkes at smelte sammen med et 3die sort hul. De har i deres rapport beskrevet hvordan man kan genkende en sådan begivenhed og siger at nu må vi bare vente,skriver MIT