I august 2017 registrerede forskere en gravitionel bølge som blev døbt GW170817. Bølgen formodedes at stamme fra et sammenstød mellem 2 neutronstjerner og man fandt også hurtigt kilden til den med optiske teleskoper.
Men sådan en gravitionel bølge burde i teorien kun dannes, hvis eksplosionen fra sammenstødet blev kanaliseret ud i en koncentreret stråle med en fart nær lysets, ud i det interstellare rum. Den har vi ikke kunne se direkte fordi den ikke er rettet direkte mod os.

Men nu har radioastronomer kunnet måle dens udbredelse ud i rummet, hvor den tilsyneladende bevæger sig med 4x lysets hastighed!
Denne illusion er en relativistisk effekt af at strålen - som næsten peger mod Jorden -bevæger sig så tæt på lysets hastighed at tiden "sammentrækkes", så den ser ud til at bevæge sig hurtigere end lyset, skriver NRAO og henviser til artiklen i Nature